เผยแพร่ Event นี้

 • メールで送る

Event นี้ สิ้นสุดแล้ว

Morning Pitch Singapore - AI

2017/05/26(ศ.) 10:00 ~ 12:00 (GMT+08:00)

NUS Enterprise @Blk71 2F #02-01 (71Ayer Rajah Crescent NUS Enterprise @ Blk71 2F 0201)

[จัดงาน] Deloitte Tohmatsu Venture Support (Sponsoring Partner: NUS Enterprise)

ซื้อบัตรคลิกที่นี่ วิธีการซื้อตั๋ว
วิธีการชำระเงินที่รองรับ

  • ชนิด
  • จำนวนเงิน (รวมภาษี)
  • จำนวนใบ
  • Enterprise

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • ฟรี
  • -
  • VC

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • ฟรี
  • -

อธิบาย Event

Along with the development of artificial intelligence and deep learning technologies, chat bots, social robots, self-driving cars, self-flying drones and other solutions have become increasingly more common. The options for artificial intelligence applications are endless.

Morning Pitch is a platform where carefully selected start-ups with existing business activities and funding get an opportunity to form business alliances and partnerships with large corporations, corporate venture capital and venture capital firms. The theme of each Morning Pitch is defined in advance and changes monthly.

Morning Pitch is organized by Deloitte Tohmatsu Venture Support. The event originates from Japan where it has served as a similar platform for over three years, resulting in M&A’s and IPO’s.

 Registration is limited to large corporations and investors. Unfortunately we are unable to accommodate guests who are unrelated to the above activities, such as students and sales staff. We thank you for your understanding.

Sponsoring partner: NUS Enterprise

วันเวลาที่จัดงานแสดง

วันเวลาเริ่มงาน:2017/05/26(ศ.) 10:00 (GMT+08:00)

วันเวลาสิ้นสุดงาน:2017/05/26(ศ.) 12:00 (GMT+08:00)

บันทึกใน google calendar

สถานที่

NUS Enterprise @Blk71 2F #02-01

NUS Enterprise @ Blk71 2F 0201, 71Ayer Rajah Crescent, Singapore

主催者情報

Deloitte Tohmatsu Venture Support (Sponsoring Partner: NUS Enterprise)