เผยแพร่ Event นี้

 • メールで送る

Event นี้ สิ้นสุดแล้ว

Mundy Live in Singapore

2018/03/13(อ.) 20:00 ~ 22:00 (GMT+08:00)

McGettigans Clarke Quay ()

ซื้อบัตรคลิกที่นี่ วิธีการซื้อตั๋ว
วิธีการชำระเงินที่รองรับ

  • ชนิด
  • จำนวนเงิน (รวมภาษี)
  • จำนวนใบ
  • Advance Ticket

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • S$30.00
  • -
  • Regular

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • S$40.00
  • -

สามารถใช้งานข้อมูลใบเสร็จสำหรับ Event นี้ได้

หลังซื้อตั๋วแล้ว จะมีปุ่ม "แสดงข้อมูลใบเสร็จ" ปรากฎขึ้นที่หน้า ตั๋วของฉัน ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จดังกล่าวเพื่อใช้ต่อไปได้

วันเวลาที่จัดงานแสดง

วันเวลาเริ่มงาน:2018/03/13(อ.) 20:00 (GMT+08:00)

วันเวลาสิ้นสุดงาน:2018/03/13(อ.) 22:00 (GMT+08:00)

บันทึกใน google calendar

สถานที่

McGettigans Clarke Quay

Singapore

ผู้เข้าร่วม (25)