เผยแพร่ Event นี้

Event นี้ สิ้นสุดแล้ว

ZMEETING導入セミナー

2021/03/26(ศ.) 13:00 ~ 14:00

WEBセミナー (ZOOMにて)

[จัดงาน] Hmcomm株式会社

ซื้อบัตรคลิกที่นี่ วิธีการซื้อตั๋ว
วิธีการชำระเงินที่รองรับ

  • ชนิด
  • จำนวนเงิน (รวมภาษี)
  • จำนวนใบ
  • ZMEETINGセミナー参加チケット

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • ฟรี
  • -

วันเวลาที่จัดงานแสดง

วันเวลาเริ่มงาน:2021/03/26(ศ.) 13:00

วันเวลาสิ้นสุดงาน:2021/03/26(ศ.) 14:00

บันทึกใน google calendar

สถานที่

WEBセミナー (ZOOMにて)

主催者情報

Hmcomm株式会社

音から価値を創出し、革新的サービスを提供することにより社会に貢献する

「国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、産総研)発のベンチャー企業として、産総研独自の音声処理技術を用いた要素技術の研究/開発、ソリューション/サービスの提供」を行っております。

主なサービスはディープラーニングを用いた“音声認識処理、自然言語解析処理を用いたプラットフォーム”と“異音検知解析処理を用いたプラットフォーム”となります。また、先進諸国が直面する人や社会の複合課題を解決するための新たな学術領域、サイバニクスの事業を推進しております。サイバニクスとは、人、ロボット、情報系を中心として、脳・神経科学、行動科学、ロボット工学、情報技術(IT)、人工知能、システム統合技術、生理学、心理学、哲学、倫理、法学、経営などの異分野を融合複合した新領域となり、当社は音に関する必要機能の社会実装を担当しております。

ผู้เข้าร่วม (0)