เผยแพร่ Event นี้

FIN/SUM2021:Fintech Summit(フィンサム)

2021/03/16(อ.) 09:00 ~ 2021/03/18(พฤ.) 19:00

丸ビルホール、丸ビルコンファレンススクエア (2-4-1丸ビル7・8階, 千代田区丸の内, 東京都, 103-0022, Japan)

[จัดงาน] 日本経済新聞、金融庁 Nikkei.Inc, The Financial Services Agency Japan (JFSA)

ซื้อบัตรคลิกที่นี่ วิธีการซื้อตั๋ว
วิธีการชำระเงินที่รองรับ

  • ชนิด
  • จำนวนเงิน (รวมภาษี)
  • จำนวนใบ
  • หนึ่งท่าน ใช้ได้ 1 ใบ เท่านั้น

   ・すべてのセッションに会場にて参加出来ます。
   ・会場近辺で利用可能なお食事券(2,000円相当/日)を提供いたします。
   ・イベント前後の約2週間、オンライン上で他の参加者とミーティングができるマッチングシステム「Jublia(ジュブリア)」を利用できます。下記「イベント概要」を参照。
   ・オンラインライブ視聴も本申込で可能です。
   ・見逃したセッションについてはアーカイブにて視聴出来ます(3月末までにご案内)。

   ・Right to participate in all session at the venue.
   ・There are meal vouchers (equivalent to 2000-yen per day) that can be used near the venue.
   ・Participant can use the matching system "Jublia" that allows to meet with other participants online for about 2 weeks before and after the event. Please see "Overview" below.
   ・Live online viewing is also possible with this ticket.
   ・Right to watch the missed session in the archive after the event.
  • ¥100,000
  • ・すべてのセッションに会場にて参加出来ます。

   ・会場近辺で利用可能なお食事券(2,000円相当/日)を提供いたします。

   ・オンラインライブ視聴も本申込で可能です。

   ・代理登録では他の参加者とミーティングができるマッチングシステム「Jublia(ジュブリア)」は利用できません。

   ・見逃したセッションについてはイベント後にアーカイブにて視聴できます(3月末までにご案内)。

   Right to participate in all session at the venue.

   There are meal vouchers (equivalent to 2000-yen per day) that can be used near the venue,

   Live online viewing is also possible with this ticket.
   ・Can not use online matching system "Jublia". It is only for registration by participant himself/herself.

   Right to watch the missed session in the archive after the event.

  • ¥100,000
  • หนึ่งท่าน ใช้ได้ 1 ใบ เท่านั้น

   ・オンラインライブ視聴は本申込で可能です。会場での参加はできません。
   ・見逃したセッションについてはイベント後にアーカイブにて視聴できます(3月末までにご案内)。
   ・イベント前後の約2週間、オンライン上で他の参加者とミーティングができるマッチングシステム「Jublia(ジュブリア)」を利用できます。下記「イベント概要」を参照。
   ・ Live online viewing is also possible with this ticket.
   ・ Right to watch the missed session in the archive after the event.
   ・Participant can use the matching system "Jublia" that allows to meet with other participants online for about 2 weeks before and after the event.Please see "Overview" below.
  • ¥5,000
  • ・オンラインライブ視聴は本申込で可能です。会場での参加はできません。

   ・見逃したセッションについてはイベント後にアーカイブにて視聴できます(3月末までにご案内)。

   ・代理登録では他の参加者とミーティングができるマッチングシステム「Jublia(ジュブリア)」は利用できません。

   Live online viewing is also possible with this ticket.

   Right to watch the missed session in the archive after the event.
   Can not use online matching system "Jublia". It is only for registration by participant himself/herself.

  • ¥5,000
  • ・オンライン視聴限定のチケットとなります。(3月16日~18日)

   ・ライブ視聴に必要な情報はイベントレジストサイトの「マイチケット」においてイベント前日までに掲載いたします。

   This is for live online viewing only.

   After registration, information necessary for online viewing will be on “My Ticket” section in EventRegist site by the day before the event.

  • ฟรี

プロモーションコードをお持ちのお客様は、対象のコードを入力し【適用】ボタンを押してください。

จะซื้อบัตรโดยให้ออกใบเรียกเก็บเงินก็ได้

เวลาซื้อบัตร กรุณาเลือก “ต้องการให้ออกใบเรียกเก็บเงิน” ในวิธีการชำระเงิน และใส่ข้อมูลลงไป

สามารถใช้งานข้อมูลใบเสร็จสำหรับ Event นี้ได้

หลังซื้อตั๋วแล้ว จะมีปุ่ม "แสดงข้อมูลใบเสร็จ" ปรากฎขึ้นที่หน้า ตั๋วของฉัน ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จดังกล่าวเพื่อใช้ต่อไปได้

อธิบาย Event

日本経済新聞社と金融庁は、2021年3月16日~18日に丸ビルにてFIN/SUM2021を開催いたします。デジタル化時代の金融のあり方を議論するだけでなく、デジタル時代に対応したイベントとして、会場に加え、オンラインでの可能性も推進していきます。

オンラインで会いたい相手と対話できるマッチングツール「Jublia」
本イベントでは無料オンラインライブ視聴以外のチケット登録者(本人登録に限ります)に、オンライン上でのミーティングを設定するマッチングシステム「Jublia (ジュブリア)」を導入します。参加者同士が会いたい相手を検索・閲覧したうえでマッチングし、ビデオでの直接対話ができる仕組みで、プレミアムおよびアーカイブのチケット購入者、登壇、協賛、後援の参加者にご利用いただけます。参加者間の対話を促進させ、ビジネスに役立つツールとしてお使いください。 イベントレジストでJublia利用の登録後、3月第1週をメドにJubliaのアクセスと利用のご案内をメールにてお送りします。
Jubliaでできること
・イベント当日、およびその前後(イベント1週間前からイベント後1週間を予定)の期間中、オンラインで商談や打ち合わせなどをしたい方にアポイントのリクエストをし、相手が受諾したら、合意した日時にオンラインでのミーティングをすることができます。 (Jublia上では会社名や役職、お名前などが表示されますが、個人のメールアドレスが表示されることはありません)
・ミーティングツールはJublia提供、Zoomなどのツールを用意する必要はありません。
・話したい相手は、名前、企業名、業種、肩書き、参加目的などで検索が可能です。
・オンラインミーティングだけでなく、期間中はJublia上で合意した相手とのチャットでコミュニケーションをとることも可能です。
個人情報利用許諾について
・Jubliaをご利用いただく場合は、ご登録いただいた個人情報の一部がイベントレジストからJublia Pte. Ltd. (シンガポール)に提供されます。またJubliaをご利用いただく当イベント参加者に情報が公開されます。Jublia Pte. Ltd.のプライバシーポリシーは以下をご覧ください。 https://jublia.com/privacy_policy_jp.html 

 推奨視聴環境は以下の通りです
・当日のプラットフォームは「EventRegist-enavle」です。 動画/ライブ配信パーツとして「YouTube」を利用しますので、YouTubeの視聴が出来る環境にてご視聴ください。
・ブラウザ:最新バージョンの Google Chrome、Firefox、MS Edge、Safari
・OS: Windows 7 以降、Mac OS X 10.7 以降
・回線:1Mbps 以上のインターネット接続

"Jublia": Matching tool that allows you to interact with other event attendees online
At this event, we will introduce a matching system "Jublia" that sets up online meetings except free live broadcast service registrators. It allows participants to search and browse the people they want to meet, match them, and have a direct video dialogue, which is available to premium and archive ticket purchasers, speakers, and sponsors. Use it as a useful tool between event participants. After registering to use Jublia at the EventRegist, we will send you an email with information on Jublia access and usage in the first week of March.
◎What you can do with Jublia
・ On the day of the event and before and after it (scheduled from 1 week before and after the event), you can request an appointment to those who want to have business talks or meetings online. And if the other party accepts it at the agreed date and time, you can have an online meeting online. (The company name, job title, name, etc. are displayed on Jublia, but the personal email address is not displayed.)
・ Meeting tools are provided by Jublia, no need to prepare tools such as Zoom.
You can search for the person you want to talk to by name, company name, industry, title, purpose of participation, etc.
・ In addition to online meetings, you can chat with people you have agreed on Jublia during the period.
◎About personal information policy
・ When using Jublia, some of the registered personal information will be provided to Jublia Pte. Ltd. (Singapore) by the EventRegist. In addition, information will be disclosed to the participants of this event who use Jublia.
Please see the following for the privacy policy of Jublia. https://jublia.com/privacy_policy.html

The recommended viewing environment is as follows.
Platform:
The online live platform is "Event Regist-enavle". It will use "YouTube" as a video distribution part. 
Browser: Latest version of Google Chrome, Firefox, MS Edge, Safari
OS: Windows 7 or later, Mac OS X 10.7 or later
Line: Internet connection of 1Mbps or more

【注意事項】
1.ご記入いただいた個人情報は本イベントの協賛企業に提供する場合があります。
2.本イベントの模様を撮影し、広報活動のために使用します。
3.お申込み頂いた有料チケットのキャンセルは、原則お受けいたしません。予めご了承ください。

【Important notes】
1.Names and e-mail addresses of ticket holders may be offered to the platinum or gold sponsors of the event for their public relations purpose.
2.Organizers will record the event and use the recorded materials for the public relations purpose
3.Tickets are non-refundable.

วันเวลาที่จัดงานแสดง

วันเวลาเริ่มงาน:2021/03/16(อ.) 09:00

วันเวลาสิ้นสุดงาน:2021/03/18(พฤ.) 19:00

บันทึกใน google calendar

สถานที่

丸ビルホール、丸ビルコンファレンススクエア

東京都 千代田区丸の内 2-4-1丸ビル7・8階

主催者情報

日本経済新聞、金融庁 Nikkei.Inc, The Financial Services Agency Japan (JFSA)