เผยแพร่ Event นี้

 • メールで送る

Event นี้ สิ้นสุดแล้ว

グローバルパートナーシップサミット2017

2017/12/11(จ.) 10:00 ~ 2017/12/14(พฤ.) 14:00 (GMT+05:30)

ニューデリー (ニューデリー エアロシティ)

[จัดงาน] グローバルパートナーシップサミット2017事務局

ซื้อบัตรคลิกที่นี่ วิธีการซื้อตั๋ว
วิธีการชำระเงินที่รองรับ

  • ชนิด
  • จำนวนเงิน (รวมภาษี)
  • จำนวนใบ
  • GPS2017参加パス

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • -

สามารถใช้งานข้อมูลใบเสร็จสำหรับ Event นี้ได้

หลังซื้อตั๋วแล้ว จะมีปุ่ม "แสดงข้อมูลใบเสร็จ" ปรากฎขึ้นที่หน้า ตั๋วของฉัน ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จดังกล่าวเพื่อใช้ต่อไปได้

อธิบาย Event

NPO法人インドセンターファンデーションは、新たな世界発展像についてのより広く深い討議を行うための場として、エネルギー、インフラ、ヘルスケアから新技術、芸術文化までに関わる各国政策担当者、企業、研究者向けの国際会議「グローバルパートナーシップサミット2017」をニューデリーにて開催いたします。今回は、サミット実行委員会の議長として、二階俊博自由民主党幹事長を迎え、2011年に約一万名の参加者を迎えて行われた第一回サミットの成果を踏まえた日印二ヵ国による取り組みを軸に欧米、アフリカ、中近東などからの参加者も交え、より包括的な視野による建設的な協力関係構築のプラットフォームとなることを目指します。

【注意事項】

・訪印にはビザが必要です。インド入国に際し、パスポートの残存期間が6ヶ月必要ですのでお申し込み前にご確認ください。

・お申込み確認メールに添付される、QRコードを印刷もしくは画面をキャプチャして会場へお持ち下さい。ご提示をお願いすることがございます。

วันเวลาที่จัดงานแสดง

วันเวลาเริ่มงาน:2017/12/11(จ.) 10:00 (GMT+05:30)

วันเวลาสิ้นสุดงาน:2017/12/14(พฤ.) 14:00 (GMT+05:30)

บันทึกใน google calendar

สถานที่

ニューデリー

ニューデリー エアロシティ

主催者情報

グローバルパートナーシップサミット2017事務局