เผยแพร่ Event นี้

 • メールで送る

Event นี้ สิ้นสุดแล้ว

HARAJUKU SHOP AND WALK WITH FASHION INSTAGRAMER April, 2018

Harajuku, Tokyo

[จัดงาน] Entertainment Marketing, Inc. (Tokyo)

ซื้อบัตรคลิกที่นี่ วิธีการซื้อตั๋ว
วิธีการชำระเงินที่รองรับ

  • ชนิด
  • จำนวนเงิน (รวมภาษี)
  • จำนวนใบ
  • April 4, 2018 Harajuku

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • $25.00
  • -
  • April 11, 2018 Harajuku

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • $40.00
  • -
  • April 18, 2018 Harajuku

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • $30.00
  • -
  • April 25, 2018 Harajuku

   สิ้นสุดระยะเวลาต้อนรับ

  • $25.00
  • -

สามารถใช้งานข้อมูลใบเสร็จสำหรับ Event นี้ได้

หลังซื้อตั๋วแล้ว จะมีปุ่ม "แสดงข้อมูลใบเสร็จ" ปรากฎขึ้นที่หน้า ตั๋วของฉัน ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จดังกล่าวเพื่อใช้ต่อไปได้

อธิบาย Event

Overview
Shop and Walk in Harajuku with an Instagramer!
Global hub of ‘Kawaii’ Fashion, Harajuku, Tokyo. Bunch of Harajuku Fashion Shops gathers here though, trend in fashion industry is too fast, shops are quickly changed. “What kind of shops I can find?”, “what shop is good for me?”, “Where is the most trendy shop?”, Instagramer shows answers to your those questions in walking with you. Instagramer take you to shops fit your favor, and choose the best fashion exclusively for you.

What to Expect
Meet an Instagramer at the meeting point in time.
rikarin0526, Instagramer guides you in Harajuku, in English.
First, tell rikarin0526 your favor, what kind shop you want to visit, like that.
rikarin0526 choose shops that make you happy. You can shop as you wish, of course, payment of shopping is on you, not included in the fare.
Coffee Break! Drink is NOT included in the fare. Take you to the most trendy sweets shop in Harajuku. Trend in Harajuku changes too quickly to catch up, in summer shaved ice is in topic, suddenly popcorn shop and cotton candy shop became popular. New shop in topic pops and gone. It’s normal. Choose anything you like!
Closing the program, take photos for memory. Let’s upload in Instagram!
rikarin0526’s Instagram Account; https://www.instagram.com/rikarin0526/
Check her account before you attend the program!

Important Information
Meeting Point
Close to Harajuku Station. We mail details to participant.
Departure Time
1:00pm
If you are late, please call us. We mail contact number to participant.
Return Details
5:00pm Terminate at last shop within Harajuku area.
Food and drinks
Not included in the fare.
Duration
4 hours
Gratuities (optional)
Gratuities is not required but if you are happy enough, it’s welcomed.

Additional Info
We mail confirmation within 48 hours after booking.
Show PeaTix ticket at the meeting point.
Minimum passenger: 1
Maximum Passenger: 12
No age limitation. Please be aware our guide is not a baby-sitter.

Cancellation Policy
4 days in advance or before: 100% refund.
2 to 3 days in advance: 50% refund.
1 day in advance or program day: 0% refund. 100% charge.
Please be aware in case you book three or less days in advance the program, we apply the same cancellation policy.
Unforeseen reasons: we may ask you to provide us any evidence. Deternine and judge it’s fair to refund, we refund.
Cancellation by pop-cul.jp: Bad weather, accident on our guide, or incidents etc. we cancel our program. Our guide or we will mail you to inform cancellation by 9:00am on program day, and we refund 100%.

*Cancellation should be completed based on Japan local time (UTC+9).

Event ที่จะมีขึ้นต่อไป

ดู Event ทั้งหมด

Event ที่เสร็จสิ้นแล้ว

สถานที่

Harajuku, Tokyo

主催者情報

Entertainment Marketing, Inc. (Tokyo)

"pop-cul.jp" is the website to offer you ‘Pop Culture Experience Program’ in Japan.
Program includes;
Shop and Walk with a Harajuku Fashion Instagramer
Manga Drawing
Cosplay
Be a Ninja or Samurai
Create Your Original Ramen
and more...

ผู้เข้าร่วม (3)